(+84) 983876567
davidnguyen1577@gmail.com

Giải pháp IOT cho hãng nước đá tại Sài Gòn

Giải pháp IOT cho hãng nước đá tại Sài Gòn
Xem chi tiết

Công ty khai thác dầu khí Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Cam kết đầu tư lâu dài ở Việt Nam, công ty JX NOEX (Nhật Bản) chia sẻ rằng không họ không chỉ tập trung trong lĩnh vực vận hành và khai thác dầu khí.
Xem chi tiết

Phát biểu của Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh tại HNTK 2018 & triển khai nhiệm vụ 2019

Năm 2018 cũng là năm thứ tư liên tiếp Tập đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng khối lượng xăng dầu xuất bán nội địa được....
Xem chi tiết